2 παραδείγματα συνεισφοράς λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων στη βελτιστοποίηση της επιχείρησής σας – Nexxus Sistemas

1
2 παραδείγματα συνεισφοράς λογισμικού διαχείρισης επενδύσεων στη βελτιστοποίηση της επιχείρησής σας – Nexxus Sistemas

shutterstock_87100685

Η επιλογή μιας κατάλληλης τεχνολογικής λύσης μπορεί να συμβάλει στην αριστεία της διαχείρισης επενδύσεων που διεξάγεται από εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.Εξίσου σημαντικό με το να έχετε πόρους αυτοματισμού εστιασμένους στη μόχλευση της απόδοσης είναι να έχετε χαρακτηριστικά στο σύστημα που παρέχουν:

 • ΕΥΚΑΜΨΙΑ στην παραμετροποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης των πράξεων.
 • ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ με την υποδομή πληροφορικής που χρησιμοποιείται.

Δείτε δύο παραδείγματα που δείχνουν πώς να κάνετε αυτό το είδος λογισμικού σύμμαχο στη βελτιστοποίηση κρίσιμων διαδικασιών και την υποστήριξη των λειτουργιών και της επιχείρησής σας.

1 Προσαρμογή και ευελιξία για συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να προσφέρει κέρδη σε αποτελεσματικότητα και ποιότητα, βοηθώντας στην άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές της νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις λειτουργίες με περιουσιακά στοιχεία και πρακτικές στη χρηματοπιστωτική αγορά.

Για τα ιδρύματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τα οφέλη που καθίστανται δυνατά από τους πόρους παραμετροποίησης αντιπροσωπεύουν:

 • Λιγότερη εξάρτηση από την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών και αλλαγές εκδόσεων λογισμικού για να είναι σε θέση να μελετήσει την ενημέρωση των πληροφοριών.
 • εξοικονόμηση χρόνου αφιερωμένο στις φάσεις δοκιμής και έγκρισης νέων εκδόσεων.
 • μείωση κόστους με την απόκτηση αδειών για ενημερωμένες εκδόσεις συστημάτων.
 • Ευελιξία και αυτονομία για τον χρήστηΤο οποίο ορίζει πώς να παραμετροποιήσετε τις απαραίτητες αλλαγές στο σύστημα, να επαληθεύσετε το πλαίσιο των λειτουργιών.
 • Μέγιστη προσαρμογή στη δημιουργία/αναθεώρηση παραμετροποιημένων κανόνων για τη συμμόρφωση με τις αλλαγές που θεσπίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, που εφαρμόζονται σε κάθε είδος περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται στο χαρτοφυλάκιο.
 • Μεγαλύτερη αξιοπιστία της λειτουργίας, μέσω της ισχυρής υποστήριξης για την ευθύνη των περιουσιακών στοιχείων να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση στη διαχείριση των πόρων των πελατών τους.

2 Εύκολη ενσωμάτωση σε βελτιστοποιημένες δομές πληροφορικής

Η δυνατότητα συμφωνίας νέου λογισμικού με τη δομή πληροφορικής που χρησιμοποιείται ήδη είναι μία από τις πτυχές που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κατά την αξιολόγηση αυτού του τύπου λύσεων.

Το πλεονέκτημα της τεχνολογικής ολοκλήρωσης είναι πάντα ευπρόσδεκτο για τα ιδρύματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων – ειδικά για τους μικρομεσαίους διευθυντές, που επιλέγουν να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένη υποστήριξη που ανταποκρίνεται στη λιτή δομή των επιχειρήσεών τους.

Μάθετε για μερικές από τις συνεισφορές που μπορεί να προσθέσει μια κατάλληλη λύση στη διαχείριση επενδύσεων στις βελτιστοποιήσεις κόστους και στις διαδικασίες πληροφορικής:

 • Συμβατότητα με δυνατότητες υποδομής πληροφορικής τρίτωνόπως το λογισμικό υπολογιστικού νέφους, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft® Azure και Amazon® Cloud Drive.
 • Ευκολία ενσωμάτωσης με άλλα συστήματα ελέγχου των λειτουργιών της χρηματοπιστωτικής αγοράς.
 • Επάρκεια διαστασιολόγησης των διαδικασιών από εσάς, ανάλογα με το μέγεθος του ιδρύματος.
 • Προσαρμογή για ευθυγράμμιση με το προφίλ της επιχείρησηςμέσω λειτουργιών.

Πώς να κάνετε την εταιρεία σας σημείο αναφοράς υπεροχή στη διαχείριση επενδύσεων;

Αναπτύχθηκε από τη Nexxus, το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων OMNiS προσφέρει σε ιδρύματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διαφορετικών μεγεθών μια σειρά αποτελεσματικών και αυτοματοποιημένων πόρων, εστιασμένων στην καλύτερη απόδοση.

ΕΝΑ NEXXUS θέτει την τεχνογνωσία της ως τεχνολογικός συνεργάτης στην υπηρεσία των επιχειρήσεων των πελατών της, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ NEXXUS!

Luis Fernando Barra Zambotto
(11) 5083.5544

Δείτε το στο blog Nexxus άλλα άρθρα πόρων που μπορούν να κάνουν τις επενδυτικές σας στρατηγικές ακόμα καλύτερες!

Schreibe einen Kommentar