Τρόπος διόρθωσης „Συγγνώμη, αυτή η εφαρμογή Adobe δεν είναι διαθέσιμη“

2
Τρόπος διόρθωσης „Συγγνώμη, αυτή η εφαρμογή Adobe δεν είναι διαθέσιμη“

Λαμβάνετε ένα σφάλμα „Συγγνώμη, αυτή η εφαρμογή Adobe δεν είναι διαθέσιμη“ κατά την εκκίνηση της εφαρμογής Adobe;

Ακολουθεί το δεύτερο μήνυμα σφάλματος, „Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν την εφαρμογή Adobe, ελέγξτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο, το τείχος προστασίας ή τις ρυθμίσεις αποκλεισμού διαφημίσεων“.

Προτού προσπαθήσετε να διορθώσετε το σφάλμα, σημειώστε ότι εάν το τείχος προστασίας των Windows ελέγχεται από το πρόγραμμα προστασίας από ιούς, τότε όλες οι παρακάτω αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτό το Τείχος προστασίας από ιούς.

Εάν λαμβάνετε αναδυόμενα παράθυρα, αποκλείστε τα με τις υπηρεσίες Firewall Creative Cloud, Licensing.

Διαφορετικά, αποκλείστε με το Firewall του app.exe (π.χ. photoshop.exe).

Εάν συνεχίσετε να εμφανίζονται αναδυόμενα παράθυρα μετά από αυτό, επεξεργαστείτε το αρχείο κεντρικού υπολογιστή ή εκτελέστε τον οδηγό 4 και δοκιμάστε ξανά.

Σε αυτόν τον οδηγό, θα μάθετε πώς να διορθώσετε «Λυπούμαστε, αυτή η εφαρμογή της Adobe δεν είναι διαθέσιμη“ και „Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν την εφαρμογή Adobe“ (GenP/Photoshop).

Τρόπος διόρθωσης „Συγγνώμη, αυτή η εφαρμογή Adobe δεν είναι διαθέσιμη“

Λυπούμαστε, αυτή η εφαρμογή της Adobe δεν είναι διαθέσιμη

Για να διορθώσετε το „Λυπούμαστε, αυτή η εφαρμογή Adobe δεν είναι διαθέσιμη“, πρέπει να προσθέσετε μια λίστα με διευθύνσεις IP στο αρχείο κεντρικών υπολογιστών (για Windows, το αρχείο κεντρικών υπολογιστών βρίσκεται στο C:\Windows\System32\drivers\etc.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα τείχους προστασίας στην εφαρμογή „app-in-question.exe“ (π.χ. Adobe Photoshop).

Μέθοδος 1: CCStopper / Αρχείο κεντρικού υπολογιστή

CCStopper και Αρχείο DevNull .bat.

Μόνο για τη μέθοδο GenP—CCStopper.rar όλα τα αρχεία πρέπει να εξαχθούν και είτε οι παραπάνω επιλογές .bats πρέπει να εκτελούνται ως Διαχειριστής.

Επιλογή CCStopper (2) για Ενημερωμένη έκδοση κώδικα Internet > (1) για Μπλοκ τείχους προστασίας.

Δημιουργήστε έναν κανόνα τείχους προστασίας στις ακόλουθες υπηρεσίες, που βρίσκονται σε:

 • Διαδρομή ADS – C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS\Adobe Desktop Service.exe
 • Διαδρομή αδειοδότησης – C:\ProgramFiles\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\NGL\adobe_licensing_wf.exe
 • Βοηθός Path of Licensing – C:\ProgramFiles\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\NGL\adobe_licensing_wf_helper.exe

Επιλογή CCStopper (2) για Ενημερωμένη έκδοση κώδικα Internet > (2) για Αρχείο κεντρικού υπολογιστή / DevNull.bat.

Για Windows:

1. Επεξεργαστείτε το αρχείο Host που βρίσκεται σε:

 • Για Windows: Μεταβείτε στο C:\Windows\System32\drivers\etc.

2. Και προσθέστε τη λίστα των IP παρακάτω:

# BLOCK ADOBE #
127.0.0.1 ic.adobe.io
127.0.0.1 52.6.155.20
127.0.0.1 52.10.49.85
127.0.0.1 23.22.30.141
127.0.0.1 34.215.42.13
127.0.0.1 52.84.156.37
127.0.0.1 65.8.207.109
127.0.0.1 3.220.11.113
127.0.0.1 3.221.72.231
127.0.0.1 3.216.32.253
127.0.0.1 3.208.248.199
127.0.0.1 3.219.243.226
127.0.0.1 13.227.103.57
127.0.0.1 34.192.151.90
127.0.0.1 34.237.241.83
127.0.0.1 44.240.189.42
127.0.0.1 52.20.222.155
127.0.0.1 52.208.86.132
127.0.0.1 54.208.86.132
127.0.0.1 63.140.38.120
127.0.0.1 63.140.38.160
127.0.0.1 63.140.38.169
127.0.0.1 63.140.38.219
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 18.228.243.121
127.0.0.1 18.230.164.221
127.0.0.1 54.156.135.114
127.0.0.1 54.221.228.134
127.0.0.1 54.224.241.105
127.0.0.1 100.24.211.130
127.0.0.1 162.247.242.20
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 199.232.114.137
127.0.0.1 bam.nr-data.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 www.adobeereg.com
127.0.0.1 www.wip.adobe.com
127.0.0.1 www.wip1.adobe.com
127.0.0.1 www.wip2.adobe.com
127.0.0.1 www.wip3.adobe.com
127.0.0.1 www.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 cc-api-data.adobe.io
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 prod.adobegenuine.com
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 uds.licenses.adobe.com
127.0.0.1 k.sni.global.fastly.net
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na2m-pr.licenses.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 workflow-ui-prod.licensingstack.com
0.0.0.0 2ftem87osk.adobe.io

Συμβουλή: Μεταβείτε στην ίδια τοποθεσία παραπάνω, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο „κεντρικοί υπολογιστές“, ανοίξτε με το Σημειωματάριο, αντιγράψτε και επικολλήστε τις διευθύνσεις IP από την παραπάνω λίστα κάτω από το αρχείο, αποθηκεύστε το και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Για Mac:

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα της Adobe.
 2. Ανοίξτε το Terminal (command + space bar, πληκτρολογήστε „Terminal“ και πατήστε enter).
 3. Πληκτρολογήστε „sudo nano /etc/hosts“, πατήστε enter, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε enter.
 4. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος του εγγράφου και αντιγράψτε και επικολλήστε όλες τις διευθύνσεις IP από την παραπάνω λίστα.
 5. Πατήστε CONTROL + X, πατήστε Y και πατήστε ENTER για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη του Τερματικού.
 6. Επικολλήστε αυτήν την εντολή „sudo killall -HUP mDNSResponder && sudo dscacheutil -flushcache“ και πατήστε enter.

Νέες διευθύνσεις IP: Εάν το σφάλμα δεν διορθωθεί, δοκιμάστε να προσθέσετε αυτές τις διευθύνσεις IP: 127.0.0.1 gw8gfjbs05.adobe.io και 127.0.0.1 ph0f2h2csf.adobe.io.

Συμβουλή: Εάν εξακολουθεί να μην διορθώνει το σφάλμα, πρέπει να περιηγηθείτε στην κοινότητα Reddit AdobeZii για τις πιο πρόσφατες διευθύνσεις IP που θέλετε να προσθέσετε.

Μέθοδος 2: Κανόνας τείχους προστασίας στο app-in-question.exe

Αυτό είναι για μεθόδους GenP ή MonkRus.

Το παρακάτω παράδειγμα θα είναι για το Adobe Photoshop, αλλά η μέθοδος είναι παρόμοια σε όλα τα προγράμματα.

 1. Μεταβείτε στα Windows > Τείχος προστασίας των Windows > Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
 2. Επιλέξτε „Outbound Rules“, επιλέξτε „New Rule“ και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Τύπος κανόνα: Πρόγραμμα.
  • Διαδρομή προγράμματος: Κάντε δεξί κλικ στην εφαρμογή „Adobe Photoshop“ > Άνοιγμα τοποθεσίας αρχείου > Αντιγράψτε τη διεύθυνση URL του αρχείου > Επικολλήστε τη διεύθυνση URL στο πεδίο „Αυτή η διαδρομή προγράμματος“.
  • Δράση: Αποκλεισμός της σύνδεσης.
  • Προφίλ: Επιλέξτε «Τομέας», «Ιδιωτικό» και «Δημόσιο».
  • Ονομα: Επιλέξτε οποιοδήποτε όνομα.
 3. Επιλέξτε „Τέλος“—θα χάσετε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο όταν βγείτε από την εφαρμογή, αλλά η εφαρμογή δεν θα μπορεί να ελέγξει την άδειά σας.

Μέθοδος 3: Συνεχής φόρτωση CC / βρόχος (καθαρός)

Λόγω του CCStopper ή άλλων κανόνων τείχους προστασίας που δημιουργήθηκαν (αρχείο κεντρικού υπολογιστή που λειτουργεί μεταξύ τους και αποκλείει εντελώς το διαδίκτυο—το αντίστροφο της επιλογής 1).

Αντίστροφος κανόνας CCStopper:

 • Windows > Τείχος προστασίας των Windows > Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
 • Ελέγξτε και τα Εισερχόμενα και τα Εξερχόμενα.
 • Απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε τον κανόνα „CCStopper“ ή άλλους κανόνες τείχους προστασίας που δημιουργήσατε που ζητήσατε στους οδηγούς.

Επεξεργασία αρχείου Reverse Hosts:

 • C:\Windows\System32\drivers\ κ.λπ.
 • Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο „hosts“ > „Open with notepad“ > αφαιρέστε όλες τις γραμμές που σχετίζονται με:
 • ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ το ADOBE # σε αυτό το άρθρο, αποθηκεύστε το αρχείο και επανεκκινήστε το σύστημά σας.

Αυτό θα πρέπει να διορθώσει το βρόχο και να φέρει το CC στην προεπιλεγμένη συμπεριφορά του.

Ωστόσο, το διαδίκτυο θα είναι ενεργό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις τρέχουσες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Εάν ναι, χρησιμοποιήστε την επιλογή 2 και δημιουργήστε έναν κανόνα Outbound για τα προγράμματα „.exe“ που δεν λειτουργούν σωστά.

Περαιτέρω ανάγνωση

Πώς να διορθώσετε το Generative Fill που δεν εμφανίζεται στο Adobe Photoshop

Πώς να διορθώσετε τον κωδικό σφάλματος Access Point 22 στο Spotify

Πώς να διορθώσετε το „Αυτή η εφαρμογή περιορίζεται μόνο σε χρήστες Premium“ στο Spotify

Schreibe einen Kommentar