Πόσο συμφωνείτε ότι η συμπεριφορά του ινδικού μουσώνα έχει αλλάξει λόγω εξανθρωπιστικών τοπίων; Συζητώ.

0
Πόσο συμφωνείτε ότι η συμπεριφορά του ινδικού μουσώνα έχει αλλάξει λόγω εξανθρωπιστικών τοπίων;  Συζητώ.

Ε: Πόσο συμφωνείτε ότι η συμπεριφορά του ινδικού μουσώνα έχει αλλάξει λόγω των εξανθρωπιστικών τοπίων; Συζητώ.

Απάντηση

Ο εξανθρωπισμός του τοπίου μπορεί να οριστεί ως αλλαγή της αρχιτεκτονικής του φυσικού τοπίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ανθρώπων όπως η αστικοποίηση ή η βιομηχανοποίηση. Όλα αυτά προκαλούν διαταραχές στον υδρολογικό κύκλο της ατμόσφαιρας είτε μειώνοντας είτε αυξάνοντας τον ρυθμό εξάτμισης και τελικά προκαλούν την αλλαγή του μοτίβου του Ινδικού μουσώνα. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα εξανθρωπισμού του τοπίου.

α) Καταστροφή υγροτόπων: Υγρότοπος είναι μια χερσαία περιοχή που είναι κορεσμένη με νερό είτε μόνιμα είτε εποχιακά. Οι υγρότοποι διαδραματίζουν διάφορους ρόλους στο περιβάλλον, κυρίως στον καθαρισμό του νερού, τον έλεγχο των πλημμυρών, την καταβόθρα άνθρακα και τη σταθερότητα της ακτογραμμής. Η καταστροφή των υγροτόπων σε αστικές περιοχές όπως η λίμνη ή οι λίμνες είναι ένας από τους κύριους λόγους ακανόνιστων βροχοπτώσεων σε μεγάλες πόλεις όπως το Chennai ή το Srinagar.

β) Αποψίλωση των δασών: Η μεγάλης κλίμακας αποψίλωση των δασών για τους σκοπούς της αστικοποίησης και της εκβιομηχάνισης είναι η αιτία της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή του GHG στο περιβάλλον (σύμφωνα με εκτίμηση, το 1/5 των παγκόσμιων εκπομπών GHG είναι αποτέλεσμα αποδάσωσης και υποβάθμισης των δασών).

γ) Χρήση σκυροδέματος: Σε μεγάλο βαθμό η χρήση σκυροδέματος σε αστικές περιοχές προκαλεί κακή φόρτιση των υπόγειων υδάτων και αλλαγή του υδρολογικού κύκλου του περιβάλλοντος που τελικά διαταράσσει το σύστημα των μουσώνων της Ινδίας.

δ) Γεωργία: Η μεγάλης κλίμακας χρήση χημικών και η άρδευση με γεωτρήσεις στη γεωργία είναι άλλα παραδείγματα εξανθρωπισμού του τοπίου.

ε) Δημιουργία μεγάλων φραγμάτων σε λοφώδεις περιοχές που έχουν αλλάξει την οικολογική ροή των ποταμών είναι επίσης ένα παράδειγμα εξανθρωπισμού του τοπίου.

Ωστόσο, ο εξανθρωπισμός του τοπίου είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την αλλαγή της συμπεριφοράς του Ινδικού μουσώνα, αλλά επηρεάζεται και από άλλους λόγους, όπως η ρύπανση λόγω οχημάτων και βιομηχανικών εκπομπών. Αυτό οδηγεί σε κλιματική αλλαγή που αλλάζει τη συμπεριφορά του Ινδικού μουσώνα.

Schreibe einen Kommentar