ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – Nexxus Sistemas

2

Δύο λέξεις μεταφράζουν καλά αυτό που περιμένουν όλοι οι πελάτες από τους διαχειριστές επενδύσεών τους: Εμπιστοσύνη μι Εκτέλεση.

Μόνο διαχείριση ποιότητας υποστηρίζεται και επικυρώνεται από αποτελεσματικούς και συνεπείς καταπιστευματικούς ελέγχους είναι σε θέση να κάνει απτή μια παράδοση που εξισώνει μεγαλύτερα αποτελέσματα και χαμηλότερους κινδύνους.

Αυτός είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για να εξασφαλίσετε στους επενδυτές την ασφάλεια και τη βεβαιότητα ότι η εταιρεία σας είναι η καλύτερη επιλογή για την κατανομή των οικονομικών τους πόρων.

Έχει ήδη εξετάσει η εταιρεία σας πώς η αυτοματοποίηση των διαδικασιών μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία, διεκδικητικότητα και τη δυνατότητα να προσελκύσει νέους πελάτες και να συλλάβει μεγαλύτερο όγκο επενδύσεων;

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ

Δείτε ποιες πτυχές πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αγορά του κατάλληλου λογισμικού για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη μετατροπή των καλών πρακτικών διαχείρισης επενδύσεων σε σπουδαίους συμμάχους για την αναζήτηση περισσότερων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της εταιρείας σας:


1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το κύριο πλεονέκτημα της αυτοματοποίησης της διαχείρισης της επένδυσής σας είναι η πλήρως παραμετροποιημένη διαδικασία, έτσι ώστε η εταιρεία σας να μπορεί να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη βασική της δραστηριότητα και στα αποτελέσματα που αναμένουν οι πελάτες της.

Η καταλληλότερη λύση είναι αυτή που επιτρέπει:

  • Προσαρμόστε στο εργαλείο όλες τις καθοριστικές καταστάσεις στις επενδυτικές σας στρατηγικές.
  • Να θεσπίσει τους δικούς της κανόνες, που θα ισχύουν σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, από την επιλογή περιουσιακών στοιχείων και ιδρυμάτων έως τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
  • Υποδείξτε τις υποχρεώσεις και ζητήστε τη συμμόρφωση με κανόνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στη συνέχεια μιας επιχείρησης.

2. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η παραμετροποίηση που ορίζεται στο σύστημα δίνει προτεραιότητα στον καταπιστευματικό έλεγχο, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη συμπεριφορά και οι διαδικασίες – είτε στην ομοιογενή κατανομή των μετοχών είτε στην ισότιμη διαπραγμάτευση με όλους τους επενδυτές, για παράδειγμα.

Ανά πάσα στιγμή, η στρατηγική σας μπορεί να αναθεωρηθεί. Οι αρχές που δημιουργούνται επίσης μέσω λογισμικού δίνουν στις εταιρείες την αυτονομία να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε μια λειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο εργαλείο – εκτός από την παρακολούθηση όλων των πράξεων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης που διεξάγονται από επαγγελματίες της ομάδας – προσφέρει την καταχώριση και την επακόλουθη παρακολούθηση των ζητούμενων αδειών και αιτιολογήσεων για αναθεωρημένες διαδικασίες που εκτελούνται διαφορετικά από εκείνες που είχαν προγραμματιστεί προηγουμένως.

3. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εξίσου σημαντική είναι η αξία που προσθέτει η αυτοματοποίηση στην ποιότητα της διαχείρισης και σε πιο δυναμικές και βιώσιμες στρατηγικές απόδοσης επένδυσης.

Η επιλογή ενός συστήματος που εξαρτάται όσο το δυνατόν λιγότερο από την ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη σημαντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη διαδικασία:

  • Λιγότεροι λειτουργικοί κίνδυνοι, με βάση ελέγχους που διασφαλίζουν ένα ενιαίο πρότυπο αριστείας και συμμόρφωσης που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες στο τραπέζι, ανεξάρτητα από τον όγκο συναλλαγών.
  • Λιγότερος κίνδυνος αγοράς, ένα ξεκινώντας από τον καθορισμό του εύρους τιμών και των συγκεκριμένων συνθηκών συναλλαγών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

4.ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΔΕΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η ύπαρξη μιας τεχνολογικής λύσης που επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο ολόκληρης της ροής των διαδικασιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που υπερβαίνει το στάδιο της δέουσας επιμέλειας.

Αυτό κάνει τον αυτοματισμό σταθερό σύμμαχο για την αξιοπιστία και την εξέλιξη της επιχείρησής σας. Κάθε χαρακτηριστικό συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαχείρισης που καθοδηγείται από τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης. συμμόρφωση – επικυρώνεται από τη νομική συμμόρφωση, τη συμμόρφωση με τη διακυβέρνηση που καθορίζεται από τις επενδυτικές πολιτικές και τη δέσμευση για ηθική και διαφάνεια.

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ;

Αναπτύχθηκε από τη Nexxus, το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων OMNiS προσφέρει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στον εμπιστευτικό έλεγχο των διαδικασιών που δίνουν προτεραιότητα στους πελάτες.

Επιτρέποντας σε ιδρύματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διαφορετικών μεγεθών να παραμετροποιούν τα σημεία αναφοράς με βάση το προφίλ των δραστηριοτήτων τους, NEXXUS θέτει την τεχνογνωσία της ως τεχνολογικός συνεργάτης στην υπηρεσία των επιχειρήσεων των πελατών της, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.


ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ NEXXUS!

Luis Fernando Barra Zambotto
(11) 5083.5544

Θέλετε να μάθετε πώς το OMNiS μπορεί να κάνει τη διαφορά στις στρατηγικές συναλλαγών σας;

Στο επόμενο άρθρο, δείτε τα πλεονεκτήματα της αυτόματης επαλήθευσης της συμμόρφωσης στις λειτουργίες σας!

Schreibe einen Kommentar