Πλανήτες γύρω από άλλα αστέρια – διεθνής αστρονομική ένωση

2
Πλανήτες γύρω από άλλα αστέρια – διεθνής αστρονομική ένωση
Πλανήτες γύρω από άλλα αστέρια
Πλανήτες γύρω από άλλα αστέρια

Τα τελευταία χρόνια, η εντατική έρευνα και οι βελτιωμένες τεχνικές παρατήρησης οδήγησαν στην ανακάλυψη αστεριών που βρίσκονται σε τροχιά από συντρόφους πολύ μικρής μάζας. Τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι τουλάχιστον η πλειονότητα αυτών έχει μάζες συγκρίσιμες με αυτή του Δία, του μεγαλύτερου πλανήτη στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Κανένας από τους συντρόφους που ανακαλύφθηκαν μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί άμεσα. Είναι επομένως κατανοητό ότι μερικοί υποψήφιοι μπορεί ακόμη να αποδειχθούν αστέρια πολύ μικρά για να ανάψουν το υδρογόνο που καίγεται στο εσωτερικό τους, οι λεγόμενοι καφέ νάνοι. Οι προσπάθειες για την ανακάλυψη περισσότερων πλανητών συντρόφων άλλων αστεριών στον γαλαξία του Γαλαξία επιδιώκονται σθεναρά και αναμφίβολα θα έχουν εξέχουσα θέση στην αστρονομική έρευνα τις επόμενες δεκαετίες.

Η IAU, μέσω του Τμήματος III: Επιστήμες Πλανητών Συστημάτων, παρέχει ένα φόρουμ για διεθνή συζήτηση και συντονισμό της έρευνας σε αυτόν τον συναρπαστικό νέο κλάδο της αστρονομίας. Η επόμενη σημαντική ευκαιρία για μια εις βάθος ανασκόπηση του πεδίου θα είναι το Συμπόσιο της IAU No. 202, Planetary Systems in the Universe, στην 24η Γενική Συνέλευση της IAU. Οι συνεχιζόμενες εργασίες υπό την αιγίδα της IAU θα επικεντρωθούν στην αξιοπιστία και τη συμπληρωματικότητα των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό εξωηλιακών πλανητών. Καθώς ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξάνεται, οι αστρονόμοι θα αρχίσουν να κατανοούν καλύτερα πώς σχηματίζονται και εξελίσσονται τα πλανητικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού μας συστήματος.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διεθνής έρευνα στο πεδίο, και ως μέρος αυτών των συζητήσεων, η IAU αναπτύσσει επίσης ένα σύστημα για σαφή και ξεκάθαρο επιστημονικό προσδιορισμό αυτών των σωμάτων σε όλα τα στάδια της μελέτης τους, από την ενδεικτική αναγνώριση έως τα πλήρως χαρακτηρισμένα αντικείμενα. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι ανακαλύψεις είναι συχνά δοκιμαστικές, αργότερα θα επιβεβαιωθούν ή θα απορριφθούν, πιθανώς με πολλές διαφορετικές μεθόδους, και ότι πολλοί πλανήτες που ανήκουν στο ίδιο αστέρι μπορεί τελικά να ανακαλυφθούν, και πάλι πιθανώς με διαφορετικά μέσα. Απαιτείται λοιπόν μεγάλη προσοχή και εμπειρία στον σχεδιασμό του.

Σε απάντηση σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με σχέδια για την εκχώρηση πραγματικών ονομάτων σε εξωηλιακούς πλανήτες, η IAU δεν βλέπει την ανάγκη και δεν έχει κανένα σχέδιο να εκχωρήσει ονόματα σε αυτά τα αντικείμενα στο παρόν στάδιο της γνώσης μας. Πράγματι, αν βρεθεί ότι οι πλανήτες εμφανίζονται πολύ συχνά στο Σύμπαν, ένα σύστημα μεμονωμένων ονομάτων για πλανήτες θα μπορούσε κάλλιστα να βρεθεί εξίσου ανέφικτο όπως και για τα αστέρια, καθώς προχωρούν οι ανακαλύψεις πλανητών.

Schreibe einen Kommentar