Η Ινδία είναι καλά προικισμένη με πόρους γλυκού νερού. Εξετάστε κριτικά γιατί εξακολουθεί να υποφέρει από λειψυδρία.

0
Η Ινδία είναι καλά προικισμένη με πόρους γλυκού νερού.  Εξετάστε κριτικά γιατί εξακολουθεί να υποφέρει από λειψυδρία.

Ε: Η Ινδία είναι καλά προικισμένη με πόρους γλυκού νερού. Εξετάστε κριτικά γιατί εξακολουθεί να υποφέρει από λειψυδρία.

Απάντηση

Η Ινδία δεν είναι εγγενώς μια χώρα με μικρή απόσταση από τα νερά. Η μέση συνολική ετήσια βροχόπτωση που είναι υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 990 mm θα πρέπει κανονικά να αρκεί για να καλύψει τις κρίσιμες ανάγκες της χώρας. Η Ινδία έχει αρκετό γλυκό νερό για να καλύψει τις ανάγκες της, αλλά το πρόβλημα είναι η άνιση κατανομή και ο σποραδικός χαρακτήρας των μουσώνων. Οι αιτίες της λειψυδρίας μπορούν να συζητηθούν ως εξής:

α) Άνιση κατανομή του νερού καθώς το μεγαλύτερο μέρος της βροχόπτωσης που λαμβάνεται στην Ινδία κατανέμεται σε μια συγκεκριμένη ώρα και περιοχή. Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα αυξάνεται κατά τους μήνες βροχόπτωσης αλλά στη συνέχεια μειώνεται όταν δεν υπάρχει βροχόπτωση.

β) Οι υπερπληθυσμένες πόλεις, που ασκούν πίεση στους φυσικούς πόρους, επιτείνουν το πρόβλημα της λειψυδρίας.

γ) Λόγω αναποτελεσματικών τεχνικών άρδευσης και μικρών εκμεταλλεύσεων γης για τη γεωργία, η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων είναι στην πράξη. Αυτό μείωσε τον υδροφόρο ορίζοντα, οδηγώντας σε σύγκρουση μεταξύ των απαιτήσεων από τη βιομηχανία, τη γεωργία και τον οικιακό τομέα.

δ) Η έλλειψη ικανότητας ανακύκλωσης για το χρησιμοποιημένο νερό και η μικρή έμφαση στην επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του νερού μαζί με την απόρριψη αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων σε υδατικά συστήματα έχει οδηγήσει σε μείωση της εισροής σε πηγές νερού.

ε) Η χαμηλή ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συλλογή του νερού της βροχής, η αποδοτικότητα χρήσης του νερού σε συνδυασμό με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των ανθρώπων έχει αυξήσει τη ζήτηση που οδηγεί σε μεγέθυνση του προβλήματος.

στ) Η αύξηση της γεωγονικής ρύπανσης των υπόγειων υδάτων καθώς και η αύξηση της ρύπανσης των ποταμών περιορίζει το αξιοποιήσιμο νερό στη χώρα.

ζ) Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τα κρούσματα ξηρασίας και μειώνει τις ετήσιες βροχοπτώσεις στην κεντρική και βορειοδυτική Ινδία που είναι επιρρεπής στην ξηρασία.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας είναι απαραίτητη η χρήση των υδάτινων πόρων με προγραμματισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο.

Schreibe einen Kommentar