Ακριβής και έξυπνη μέτρηση χρήσης με Scalable AssetVision

0
Ακριβής και έξυπνη μέτρηση χρήσης με Scalable AssetVision

Σε προηγούμενα μέρη αυτής της σειράς ιστολογίου, έχουμε αποκαλύψει πώς τα έξυπνα αναλυτικά στοιχεία χρήσης μειώνουν το κόστος εφαρμογών υψηλής αξίας σε κλάδους όπως η μηχανική. Σε αυτήν την πέμπτη και τελευταία έκδοση, εξετάζουμε τη μέτρηση χρήσης με τις συγκεκριμένες δυνατότητες του Scalable’s Asset Vision για την ενεργοποίηση τόσο άμεσων βραχυπρόθεσμων πρωτοβουλιών περικοπής κόστους όσο και συνεχιζόμενων προγραμμάτων διαχείρισης κόστους, μέσω της σύλληψης λεπτομερών, λεπτό προς λεπτό πληροφοριών χρήσης, για διαρκή, συνδρομητικά και βασισμένα στη χρήση μοντέλα αδειοδότησης, όπως η αδειοδότηση συμβολικών.

Εδώ είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα που μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε το Asset Vision με τη μέτρηση χρήσης του:

  • Συμβάσεις δικαιώματος: Το Asset Vision παρέχει απαράμιλλες πληροφορίες που βοηθούν στην εξοικονόμηση συνδρομών, λογισμικού με διακριτικό και ταυτόχρονου αδειοδοτημένου λογισμικού. Χρησιμοποιήστε λεπτομερή δεδομένα χρήσης για να αγοράσετε και να ανανεώσετε μόνο τις συνδρομές και τα επίπεδα διακριτικών που χρειάζεστε.
  • Βελτιστοποίηση μοντέλων ταυτόχρονης άδειας: Λεπτομέρειες εγκληματολογικού επιπέδου σχετικά με τη χρήση και τα πρότυπα χρήσης για την απόλυτη ορατότητα των απαιτήσεων αδειοδότησης με βάση την πραγματική χρήση. Κατανοήστε τα μοτίβα αιχμής ζήτησης και διασφαλίστε τη βέλτιστη αγορά άδειας που διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα με ελάχιστο κόστος.
  • Επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων προμηθευτή με βάση τα πραγματικά δεδομένα χρήσης: Τα δεδομένα αποθέματος και χρήσης σάς δίνουν τη δυνατότητα να δείτε τι έχετε, να προσδιορίσετε τι είναι ασυνεπές μεταξύ του συμβολαίου σας και της πραγματικής χρήσης και να βελτιστοποιήσετε αυτό που πραγματικά χρειάζεται σε ολόκληρο τον οργανισμό.
  • Σταματήστε να πληρώνετε για εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε: Ενεργοποιήστε σημαντική εξοικονόμηση κόστους στο ετήσιο κόστος λογισμικού, προσδιορίζοντας υποχρησιμοποιημένο ή εντελώς αχρησιμοποίητο λογισμικό.
  • Εντοπισμός και εξάλειψη των «κακών πρακτικών»: Κατανοήστε τα πρότυπα χρήσης και παρέχετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες για τη διαχείριση της χρήσης αδειών για την εξάλειψη των «κακών πρακτικών» και τη μείωση του κόστους. Τα ακριβή δεδομένα χρήσης και οι πληροφορίες επιτρέπουν στις ομάδες IT να εντοπίζουν περιπτώσεις κατανάλωσης άδειας χρήσης και διακριτικών που συνεπάγονται αδικαιολόγητες δαπάνες και όπου οι χρήστες μπορούν να καθοδηγηθούν να αλλάξουν συμπεριφορά.
  • Διατηρήστε τη συμμόρφωση: Βεβαιωθείτε ότι τα κατάλληλα εργαλεία βρίσκονται στα χέρια των κατάλληλων χρηστών.
  • Κατάργηση περιττών εφαρμογών: Δεν είναι ασυνήθιστο για τους οργανισμούς να εκτελούν πολλές εκδόσεις του ίδιου τύπου λογισμικού, αλλά υπάρχουν τεράστιες αποδόσεις που μπορούν να επιτευχθούν με την εξάλειψη αυτών των περιττών εφαρμογών και την ενοποίηση σε μία μόνο.

Ένα μόνο σημείο αλήθειας για όλη την τεχνολογία

Το Asset Vision δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές χαρτοφυλακίου εφαρμογών και στους ηγέτες πληροφορικής να ερευνούν γρήγορα ολόκληρη την περιουσία πληροφορικής και να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και εξοικονόμησης πόρων. Βρίσκει και καταλογοποιεί στοιχεία υλικού και λογισμικού σε όλη την περιουσία πληροφορικής, ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή τοποθεσίας, και επιτρέπει μοναδικά τη λήψη δεδομένων χρήσης λεπτό προς λεπτό. Αυτή η αναλυτική εικόνα χρήσης χρησιμεύει ως ένα ενιαίο σημείο αλήθειας για το απόθεμα του οργανισμού σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη πρωτοβουλιών βελτιστοποίησης κόστους και εξορθολογισμού χαρτοφυλακίου εφαρμογών.

Οπλισμένοι με πληροφορίες από το Asset Vision, μπορείτε να εξασφαλίσετε ταχύτερη, πιο σημαντική εξοικονόμηση πόρων με συμβόλαια με σωστό μέγεθος, εξαλείφοντας το αχρησιμοποίητο λογισμικό και αφαιρώντας τις περιττές αντιγραφές και επικαλύψεις σε όλη την περιουσία πληροφορικής. Εάν θέλετε να μάθετε πώς το Asset Vision μπορεί να βελτιστοποιήσει το κόστος των εφαρμογών σας υψηλής αξίας – ανεξάρτητα από τον κλάδο σας – επικοινωνήστε.

Schreibe einen Kommentar